Obchodní podmínky

V Eco-Cannabis tvrdě pracujeme na tom, abychom zajistili, že naše výrobky budou v té nejvyšší kvalitě, jakou dokážeme vytvořit. Chceme zajistit, abyste byli 100% spokojeni s každým nákupem, který u nás provedete. Pokud máte otázky týkající se CBD, dávky nebo cokoli jiného, ​​kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb před nákupem.
EU: info@Eco-Cannabis.eu - Telefon: +385916049833

Prohlášení
Zkušenosti každého s CBD jsou vždy trochu jiné. CBD je velmi přizpůsobený doplněk a pro některé jednotlivce nemusí být účinný. Nemůžeme zajistit zaručenou nebo standardní reakci pro všechny. Někteří lidé potřebují jen malé množství CBD, zatímco jiní zjišťují, že k dosažení požadovaného cíle potřebují mnohem více.
Jakékoli rady nebo návrhy, které jsme schopni učinit, jsou omezeny z důvodu omezení potravinových doplňků FDA.
Doporučujeme číst vědecké články o účinnosti CBD pro vaše konkrétní potřeby a okolnosti. CBD je non-psychoaktivní kanabinoid, který se nachází v konopí a konopí, takže účinky - duševní nebo fyzické - nemusí být cítit.
Eco-Cannabis prodává produkty, které obsahují kanabidiol (CBD), kanabinoid nalezený v konopí a konopí. Zavázali jsme se, že budeme plně dodržovat předpisy FDA, a protože tyto výrobky nebyly FDA hodnoceny, nemůžeme uplatňovat nároky ohledně výhod pro produkty obsahující kanabidiol.
Konopí, které neobsahuje více než 0.3% THC, je v EU legální, avšak společnost Eco-Cannabis nenese žádnou odpovědnost za legalitu v konkrétních zemích a neposkytuje právní poradenství. Informujte se prosím o právním statusu produktů pocházejících z konopí ve vaší zemi, protože nemůžeme zaručit doručení. Obraťte se na místní úřad a ověřte si zákonnost produktů konopí a CBD ve vaší zemi.
V případě plateb bankovním převodem nezapomeňte uvést své číslo objednávky nebo kontaktní osobu, jinak bude dodací lhůta prodloužena, protože musíme objednávky vyrovnat.
1) Zadáním objednávky přes naše stránky zaručujete, že máte nejméně 18 let. Pokud si nejste jisti vaším věkem, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.
2) Zadáním objednávky u společnosti Eco-Cannabis přijímáte všechny odpovědnosti týkající se legality produktů, které vám budou odeslány. Všechny produkty na webových stránkách jsou v Chorvatsku legálně povoleny. Je vaší povinností znát pravidla a platné celní předpisy, které existují ve vaší zemi.
3) Eco-Cannabis .eu nijak nezaručuje, že produkty dostupné na této webové stránce jsou platné nebo legální / povolené mimo Chorvatsko.
4) Eco-Cannabis .eu neposkytuje lékařskou pomoc
5) Souhlasíte s tím, že odpovídáte za veškeré škody, pokuty, ztrátu příjmů nebo majetku, které vzniknou v důsledku nákupu, spotřeby, použití nebo zneužití produktu od společnosti Eco-Cannabis .eu. Společnost a její vlastníci, zástupci a zaměstnanci nemohou nést odpovědnost.
6) Pokud nejste spokojeni s obdrženou službou, kontaktujte nás na adrese info @ Eco-Cannabis .eu
Zásady ochrany osobních údajů
Eco-cannabis respektuje vaše soukromí. S vašimi osobními údaji nakládáme s úctou. Jsme zodpovědní za veškeré osobní informace, které nám poskytnete, jako jsou jméno, adresa a další povinné informace potřebné při registraci a při objednávce v Eco-Cannabis. Společnost Eco-cannabis nepředá žádné vaše osobní údaje třetím stranám.
CO DAT NABÍZÍME O VÁS, PRO CO ÚČEL A NA CO DŮVODECH ZPRACUJEME
Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které jsou schopné identifikovat jednotlivce. Nezahrnuje anonymizovaná data.
Můžeme zpracovat následující kategorie osobních údajů o vás:
• Komunikační data, která zahrnují veškerou komunikaci, kterou nám zasíláte, ať už prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, prostřednictvím e-mailu, textu, zpráv v sociálních médiích, zveřejňování sociálních médií nebo jakoukoli jinou komunikací, kterou nám pošlete. Tyto údaje zpracováváme pro účely komunikace s vámi, pro vedení záznamů a pro zřízení, stíhání nebo obranu právních nároků. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování jsou naše legitimní zájmy, které v tomto případě mají odpovídat na sdělení, která nám byla zaslána, vést záznamy a prokazovat, vymáhat nebo hájit právní nároky.
• Údaje o zákaznících, které zahrnují údaje týkající se jakýchkoli nákupů zboží a / nebo služeb, jako je vaše jméno, titul, fakturační adresa, e-mailová adresa pro doručení, telefonní číslo, kontaktní údaje, podrobnosti o nákupu a podrobnosti o vaší kartě. Tato data zpracováváme za účelem dodání zboží a / nebo služeb, které jste zakoupili, a za účelem vedení záznamů o těchto transakcích. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování je splnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na vaši žádost o uzavření takové smlouvy.
• Uživatelská data, která zahrnují údaje o tom, jak používáte náš web a jakékoli online služby, spolu s veškerými daty, která zveřejníte pro zveřejnění na našich webových stránkách nebo prostřednictvím jiných online služeb. Tato data zpracováváme, abychom mohli provozovat naši webovou stránku a zajistit, aby vám byl poskytován relevantní obsah, aby byla zajištěna bezpečnost naší webové stránky, udržována záloha naší webové stránky nebo databází a umožněno zveřejnění a správa našich webových stránek, dalších online služeb a business. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování jsou naše legitimní zájmy, které nám v tomto případě mají umožnit řádnou správu našich webových stránek a našeho podnikání.
• Technická data, která zahrnují údaje o vašem používání našeho webu a online službách, jako je vaše IP adresa, vaše přihlašovací údaje, podrobnosti o vašem prohlížeči, délka návštěvy stránek na našem webu, zobrazení stránek a navigační cesty, podrobnosti o počtu časy, kdy používáte náš web, nastavení časového pásma a další technologii na zařízeních, která používáte pro přístup na náš web. Zdroj těchto údajů je z našeho analytického sledovacího systému. Tato data zpracováváme za účelem analýzy vašeho používání našich webových stránek a dalších online služeb, správy a ochrany našeho podnikání a webových stránek, poskytování relevantního obsahu a reklam a porozumění účinnosti naší reklamy. Našim zákonným důvodem pro toto zpracování jsou naše legitimní zájmy, které v tomto případě nám umožňují řádně spravovat naše webové stránky a naše podnikání a rozvíjet naše podnikání a rozhodovat o naší marketingové strategii.
Marketingová data zahrnují údaje o vašich preferencích při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a vašich komunikačních preferencích. Tato data zpracováváme, abychom vám umožnili účastnit se našich propagačních akcí, jako jsou soutěže, losování o ceny a bezplatné dárky, poskytovat vám relevantní obsah webových stránek a reklamy a měřit nebo porozumět účinnosti této reklamy. Naším zákonným základem pro toto zpracování jsou naše legitimní zájmy, které v tomto případě mají studovat, jak zákazníci používají naše produkty / služby, rozvíjejí je, rozvíjejí naše podnikání a rozhodují o naší marketingové strategii.
• Můžeme použít zákaznická data, uživatelská data, technická data a marketingová data k tomu, abychom vám mohli doručit relevantní obsah webových stránek a reklamy (včetně reklam na Facebooku nebo jiných grafických reklam) a měřit nebo porozumět účinnosti reklamy, které vám poskytujeme. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování jsou legitimní zájmy, které mají růst v našem podnikání.
CITLIVÉ ÚDAJE
Neshromažďujeme o vás žádná citlivá data. Citlivé údaje se týkají údajů, které obsahují podrobnosti o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informací o vašem zdraví a genetických a biometrických údajích. Neshromažďujeme žádné informace o odsouzeních a trestných činech.
Pokud se od nás požaduje shromažďování osobních údajů ze zákona nebo podle podmínek smlouvy mezi námi a neposkytnete nám tyto údaje na vyžádání, nemusíme být schopni plnit smlouvu (například dodat zboží nebo služby tobě). Pokud nám neposkytnete požadované údaje, možná budete muset zrušit objednaný produkt nebo službu, ale pokud tak učiníme, budeme vás o tom informovat.
Vaše osobní údaje použijeme pouze k účelu, pro který byly shromážděny, nebo k přiměřeně slučitelným účelům, pokud to bude nutné. Pro více informací nás prosím kontaktujte na info @ Eco-Cannabis .eu. V případě, že potřebujeme použít vaše údaje pro nesouvisející nový účel, dáme vám vědět a vysvětlíme právní důvody pro zpracování.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovat bez vašeho vědomí nebo souhlasu tam, kde je to požadováno nebo povoleno zákonem.
Neprovádíme automatizované rozhodování ani žádný typ automatizovaného profilování.
MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Naším oprávněným důvodem pro zpracování vašich osobních údajů, které vám posílají marketingovou komunikaci, je buď váš souhlas, nebo naše oprávněné zájmy (a to růst našeho podnikání).
Podle nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací vám můžeme zasílat marketingové komunikace od nás, pokud jste provedli nákup nebo požádali o informace o našem zboží nebo službách nebo jste souhlasili s přijímáním marketingových komunikací, a v každém případě jste se neodhlásili od té doby přijímání takové komunikace.
Můžete nás požádat, abychom vám přestali zasílat marketingové zprávy kdykoli sledováním opt-out odkazů na jakoukoli marketingovou zprávu zaslanou vám NEBO zasláním e-mailu na info @ Eco-Cannabis .eu kdykoli.
Pokud se odhlásíte od přijímání marketingové komunikace, nevztahuje se toto odhlášení na osobní údaje poskytnuté v důsledku jiných transakcí, jako jsou nákupy, registrace záruky atd.
ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Možná budete muset sdílet vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže:
• Poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby správy IT a systému.
• Profesní poradci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven
• Vládní orgány, které vyžadují, abychom hlásili zpracovatelské činnosti.
• Třetí strany, kterým prodáváme, převádějeme nebo spojujeme části našeho podnikání nebo našeho majetku.
Vyžadujeme od všech třetích stran, kterým přenášíme vaše údaje, aby respektovali bezpečnost vašich osobních údajů a aby se s nimi zacházeli v souladu se zákonem. Smíme třetím stranám zpracovávat vaše osobní údaje pouze na určené účely a v souladu s našimi pokyny.
BEZPEČNOST DAT
Zavedli jsme bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodnému ztrátě, použití, změně, zveřejnění nebo přístupu vašich osobních údajů bez povolení. Rovněž umožňujeme přístup k vašim osobním údajům pouze těm zaměstnancům a partnerům, kteří mají obchodní potřebu tyto údaje znát. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a musí je uchovávat v tajnosti.
Máme zavedené postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a pokud se od nás zákonem bude požadovat, oznámíme vám a všem příslušným regulátorům porušení.
ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Tento web může obsahovat odkazy na weby třetích stran, pluginy a aplikace. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete umožnit třetím stranám shromažďovat nebo sdílet data o vás. Nekontrolujeme tyto webové stránky třetích stran a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte náš web, doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů všech navštívených webových stránek.

Můžete nastavit, aby váš prohlížeč odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo aby vás upozornil, když webové stránky nastavují nebo přistupují k souborům cookie. Pokud cookies zakážete nebo odmítnete, mějte na paměti, že některé části této webové stránky se mohou stát nepřístupnými nebo nemusí fungovat správně.
Dodací podmínky
Vaše objednávka bude doručena na adresu uvedenou osobou, která objednávku zadala. Pokud jedna nebo více položek, které jste si objednali, nejsou v době objednávky nedostupné, nebudeme moci vaši žádost zpracovat a dokončíme vrácení peněz v plné výši. Pokud by tomu tak bylo, budeme vás okamžitě informovat e-mailem. Ekologický konopí se dodává s běžnou poštou a UPS. Mezinárodní objednávky zahrnují dodatečné poplatky za dopravu a musí splňovat předpisy pro prodej těchto produktů do dané země.
Produkty Eco-cannabis jsou ve většině lokalit legální. Jako zákazník znáte své místní zákony a předpisy před objednáním. V současné době existuje mnoho dalších zemí, které umožňují uvádět na trh a prodávat produkty na bázi konopí. Obraťte se na místní úřad a ověřte, zda můžeme dodávat do vaší země. Pokud žijete v Dánsku, kontaktujte sundhedsstyrelsen a získejte povolení ke koupi tohoto produktu.
Všechny objednávky odeslané v rámci EU i mimo ni pocházejí z Chorvatska.
Objednávky zadané během speciálních akcí nebo na dovolené jsou vyloučeny. Nedodáváme o státních svátcích.
Odesíláme prostřednictvím DHL nebo místní poštou.
Za jak dlouho dostanete balíček?
OBJEDNÁVKY EU
U všech objednávek přepravovaných v rámci EU je standardní doba dodání 3-5 pracovních dnů. Nabízíme možnosti zrychleného doručení, které zahrnují: Přenocování (1-pracovní den,) 2-pracovní dny, 3-pracovní dny a 3-5 pracovních dnů (standardně). Objednávky je třeba podávat od pondělí do pátku v 8:00. 2:00 PST pro objednávku k odeslání ve stejný den. Všechny objednávky podané po 2:00 PST MF nebo o víkendech (sobota a neděle) budou odeslány následující pracovní den. Dodáváme s UPS nebo USPS. U objednávek směřujících do PO Boxů používáme USPS a možnosti zrychleného doručení nejsou k dispozici.
OBJEDNÁVKY MIMO EU
U všech objednávek dodávaných mimo EU bude vaše objednávka přijata z EU. Objednávky zpracováváme do 48 hodin od odeslání, pokud není uvedeno jinak. Objednávky jsou zpracovávány a odesílány v běžných pracovních hodinách (pondělí až pátek 8:00 - 5:00 CST, kromě svátků). Objednávky zadané během speciálních akcí nebo na dovolené jsou vyloučeny. Nedodáváme o státních svátcích. Dodáváme pomocí standardní metody přepravy UPS
Inspekce
Zasíláme do celého světa, ale některé země mají dovozní předpisy, které zpožďují přepravu produktů na bázi konopí. Doufáme, že brzy se celý svět dozví o řešeních konopí, mezitím vás budeme okamžitě informovat, pokud kontrola vaší poštovní služby nebo celní zpoždění váš balíček.
Do Řecka trvá doručení výrobku přibližně 10 dní. S expresní přepravou - 2 dny.
Norsko, Austrálie, Kanada, Island, Grónsko, Nový Zéland, Thajsko, Rusko - vyčkejte prosím další 3-4 týdny dodatečné dodací lhůty kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením na hraničních přechodech.
Rozhodné právo
Tato dohoda (a jakákoli další pravidla, zásady nebo pokyny včleněné odkazem) se řídí a vykládá v souladu s chorvatskými právními předpisy, aniž by byly dotčeny jakékoli kolizní normy.
Kontaktní informace
Dinko Hržica
Princ Viseslav 24
42000
Varazdin

Tel: + 385916049833
info @ Eco-Cannabis .eu

 

Obchodní podmínky Eco-Cannabis
V Eco-Cannabis tvrdě pracujeme na tom, abychom zajistili, že naše výrobky mají nejlepší možnou kvalitu. Chceme se ujistit, že jste se 100% spokojeni s každým nákupem, který od nás provedete. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se CBD, dávky nebo cokoli jiného, ​​kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb před nákupem.
EU: info @ Eco-Cannabis .eu
+385916049833
Haftungsausschluss
Zkušenosti každého s CBD jsou vždy trochu jiné. CBD je velmi osobní doplněk a pro některé lidi nemusí být účinný. Nemůžeme zaručit zaručenou nebo standardní odpověď pro všechny. Někteří lidé potřebují pouze malé množství CBD, zatímco jiní zjišťují, že k dosažení požadovaného cíle potřebují mnohem více.
Jakékoli rady nebo návrhy, které můžeme učinit, jsou omezené, protože FDA ukládá omezení na doplňky stravy.
Doporučujeme vám, abyste si přečetli vědecké články o účinnosti CBD pro vaše specifické potřeby a okolnosti. CBD je non-psychoaktivní kanabinoid nalezený v konopí a konopí. Proto nemusí existovat žádné duševní nebo fyzické účinky.
Eco-Cannabis prodává produkty, které obsahují kanabidiol (CBD), kanabinoid nalezený v konopí a konopí. Zavázali jsme se plně dodržovat předpisy FDA a protože tyto produkty nebyly schváleny FDA, nemůžeme požadovat výhody pro produkty obsahující kanabidiol.
Konopí, které neobsahuje více než 0,3% THC, je v EU legální. Ekologický konopí však v některých zemích není odpovědný za legalitu a nenabízí právní poradenství. Informujte se prosím o právním postavení produktů konopí ve vaší zemi, protože nemůžeme zaručit doručení. Obraťte se na místní úřad a ověřte si zákonnost produktů konopí a CBD ve vaší zemi.
U bankovních převodů uveďte číslo objednávky nebo kontaktní osobu, jinak bude dodací lhůta delší, protože se musíme shodovat s objednávkami.
1) Když zadáte objednávku prostřednictvím našeho webu, zaručujete, že máte nejméně 18 let. Pokud si nejsme jisti, kolik je vám let, vyhrazujeme si právo zrušit vaši objednávku.
2) Objednávkou od společnosti Eco-Cannabis přebíráte veškerou odpovědnost za legálnost produktů, které vám budou zaslány. Všechny produkty na webových stránkách jsou v Nizozemsku legální. Je vaší povinností znát předpisy a celní předpisy platné ve vaší zemi.
3) Eco-Cannabis .eu nijak nezaručuje, že produkty dostupné na těchto webových stránkách jsou platné nebo legální / povolené mimo Nizozemsko.
4) Eco-Cannabis .eu neposkytuje lékařskou pomoc
5) Souhlasíte s tím, že odpovídáte za jakékoli škody, tresty, ztrátu příjmů nebo škody na majetku způsobené nákupem, spotřebou, používáním nebo zneužitím produktu Eco-Cannabis .eu. Společnost a její vlastníci, agenti a zaměstnanci nemohou nést odpovědnost.
6) Pokud nejste spokojeni s přijatou službou, kontaktujte nás na adrese info @ Eco-Cannabis .eu
Zásady ochrany dat
Eco-cannabis respektuje vaše soukromí. S vašimi osobními údaji zacházíme s úctou. Jsme zodpovědní za veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jako jsou jméno, adresa a další povinné informace, které jsou vyžadovány při registraci a při objednávce od společnosti Eco-Cannabis. Eco-Cannabis nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami.
JAKÁ ÚDAJE Sbíráme O VÁS, CO ÚČEL A CO DŮVODY ZPRACUJEME?
Osobní údaje jsou všechny informace, které lze použít k identifikaci osoby. Neobsahuje anonymizovaná data.
Můžeme o vás zpracovat následující kategorie osobních údajů:
• Komunikační data, která obsahují veškerou komunikaci, kterou nám odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, e-mailem, textem, zprávami v sociálních médiích, zveřejňováním v sociálních médiích nebo jakoukoli jinou komunikací, kterou nám pošlete. Tato data zpracováváme za účelem komunikace s vámi, protokolování a za účelem stanovení, vymáhání nebo ochrany právních nároků. Naším legitimním důvodem pro toto zpracování jsou naše legitimní zájmy, které v tomto případě spočívají v odpovídání na zprávy, které nám byly zaslány, vedení záznamů a navazování, stíhání nebo obraně právních nároků.
• Údaje o zákaznících, včetně údajů o nákupech zboží a / nebo služeb, jako je jméno, titul, fakturační adresa, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní údaje, podrobnosti o nákupu a údaje o kartě. Tato data zpracováváme za účelem dodání zboží a / nebo služeb, které jste zakoupili, a za účelem vedení záznamů o těchto transakcích. Naším legitimním důvodem pro toto zpracování je splnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo provedení kroků na vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

• Technické údaje, včetně údajů o vašem používání našich webových stránek a online služeb, např B. Vaše IP adresa, vaše přihlašovací údaje, podrobnosti o vašem prohlížeči, trvání návštěv na stránkách na našem webu, zobrazení stránek a navigační cesty, podrobnosti o tom, kolikrát používáte náš web, nastavení časového pásma a další technologie na zařízeních, která používáte pro Využijte přístup na naše webové stránky. Zdroj těchto dat pochází z našeho analytického sledovacího systému. Tato data zpracováváme, abychom analyzovali vaše používání našeho webu a dalších online služeb, spravovali a chránili naše podnikání a náš web, poskytovali vám relevantní obsah a reklamu a abychom pochopili účinnost naší reklamy. Naším legitimním důvodem pro toto zpracování jsou naše legitimní zájmy, které nám v tomto případě umožňují řádně spravovat naše webové stránky a podnikání, rozvíjet naše podnikání a určovat naši marketingovou strategii.
• Marketingová data zahrnují údaje o vašich preferencích při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a vašich komunikačních preferencích. Tato data zpracováváme, abychom vám umožnili účastnit se našich propagačních akcí, jako jsou soutěže, tomboly a bezplatné dárky, poskytovat vám relevantní obsah webových stránek a reklamu a měřit nebo porozumět účinnosti této reklamy. Naším legitimním důvodem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, v tomto případě, zkoumat, jak zákazníci používají naše produkty / služby, vyvíjejí je, rozšiřují naše podnikání a určují naši marketingovou strategii.
• Můžeme použít zákaznická data, uživatelská data, technická data a marketingová data k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah a reklamy na webových stránkách (včetně reklam Facebooku nebo jiných grafických reklam) a změřili nebo porozuměli účinnosti nabízených reklam. Naším legitimním důvodem pro toto zpracování jsou legitimní zájmy, které mají za cíl rozšířit naše podnikání.
CITLIVÉ ÚDAJE
Neshromažďujeme o vás citlivé údaje. Citlivé údaje se týkají údajů, které obsahují podrobnosti o vaší rase nebo etnickém původu, náboženské nebo filozofické přesvědčení, sexuální život, sexuální orientaci, politické názory, členství v odborech, informace o vašem zdraví, jakož i genetická a biometrická data. Neshromažďujeme informace o odsouzeních a trestných činech.
Pokud jsme ze zákona povinni shromažďovat osobní údaje nebo v souladu s podmínkami smlouvy mezi námi a tyto informace nám neposkytnete na požádání, nemůžeme být schopni provést smlouvu (například dodávat zboží nebo služby) pro vy). Pokud nám neposkytnete požadovaná data, možná budeme muset zrušit objednaný produkt nebo službu. V tomto případě vás však v tuto chvíli upozorníme.
Vaše osobní údaje použijeme pouze k účelu, pro který byly shromážděny, nebo k přiměřeně slučitelným účelům, pokud to bude nutné. Pro více informací nám prosím pošlete e-mail na info @ Eco-Cannabis .eu. Pokud musíme vaše údaje použít k jinému účelu, budeme vás informovat o právních důvodech zpracování a vysvětlíme je.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovat bez vašeho vědomí nebo souhlasu za předpokladu, že je to vyžadováno nebo povoleno zákonem.
Neprovádíme automatická rozhodnutí ani automatizované profilování.
Marketingové komunikace
Naším zákonným základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání marketingové komunikace je váš souhlas nebo naše legitimní zájmy (konkrétně pro rozšíření našeho podnikání).
V souladu s předpisy o ochraně dat a elektronických komunikacích vám můžeme zasílat marketingové komunikace od nás, pokud jste u nás provedli nákup nebo jste od nás požádali o informace o našem zboží nebo službách, nebo pokud jste souhlasili s přijímáním marketingových komunikací, a vy od té doby obdrželi takovou komunikaci.
Můžete nás kdykoli požádat o zastavení zasílání marketingových zpráv sledováním odkazů, abyste deaktivovali marketingové zprávy, které vám byly zaslány NEBO zasláním e-mailu na adresu info @ Eco-Cannabis kdykoli. poslat eu.
Pokud odmítnete přijímat marketingové komunikace, toto odmítnutí se nevztahuje na osobní údaje poskytnuté v důsledku jiných transakcí, jako jsou nákupy, registrace záruk atd.
Zveřejnění VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje s následujícími stranami:
• Poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby správy IT a systémů.
• Profesionální poradci, včetně právníků, bankéřů, účetních a pojišťoven
• Vládní agentury, které od nás požadují hlášení činností zpracování.
• Třetí strany, kterým prodáváme, převádíme nebo slučujeme části našeho podnikání nebo aktiv.
Žádáme všechny třetí strany, kterým předáváme vaše údaje, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonnými ustanoveními. Umožňujeme těmto třetím stranám zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro určené účely a v souladu s našimi pokyny.

SECURITY
Přijali jsme bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, použití, změně, zveřejnění nebo přístupu vašich osobních údajů bez povolení. Přístup k vašim osobním údajům poskytujeme pouze zaměstnancům a partnerům, kteří jsou na těchto údajích závislí pro obchodní účely. Vaše osobní údaje budete zpracovávat pouze podle našich pokynů a musíte s nimi zacházet jako s důvěrnými.
Stanovili jsme postupy pro řešení údajného porušení osobních údajů a budeme vás a příslušné regulační orgány informovat o jakémkoli porušení, bude-li to vyžadováno zákonem.
ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Tento web může obsahovat odkazy na weby, plug-iny a aplikace třetích stran. Pokud kliknete na tyto odkazy nebo aktivujete tato připojení, třetí strany budou moci shromažďovat nebo sdílet informace o vás. Nekontrolujeme tyto webové stránky třetích stran a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte náš web, doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů všech navštívených webů.
sušenky
Můžete nastavit prohlížeč tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo aby vás upozorňoval, když webové stránky nastavují soubory cookie nebo přistupují k souborům cookie. Pokud cookies deaktivujete nebo odmítnete, mějte na paměti, že některé části této webové stránky již nemusí být přístupné nebo nemusí fungovat správně.
Dodací podmínky
Vaše objednávka bude doručena na adresu uvedenou osobou, která objednávku zadala. Pokud jedna nebo více položek, které jste si objednali, nejsou v době objednání k dispozici, nebudeme moci vaši žádost zpracovat a vrátíme vám plnou částku. Pokud by tomu tak bylo, budeme vás okamžitě informovat e-mailem. Ekologický konopí se dodává prostřednictvím běžné pošty a UPS. Mezinárodní objednávky podléhají dodatečným přepravním nákladům a musí být v souladu s předpisy pro prodej těchto produktů v této zemi.
Organické produkty konopí jsou ve většině lokalit legální. Jako zákazník znáte své místní zákony a předpisy před objednáním. V současné době existuje mnoho dalších zemí, kde lze výrobky z konopí uvádět na trh a prodávat. Obraťte se na místní úřad a ověřte, zda můžeme doručit do vaší země. Pokud žijete v Dánsku, kontaktujte sundhedsstyrelsen pro schválení nákupu tohoto produktu.
Všechny objednávky, které jsou dodávány v rámci EU, pocházejí z EU - Chorvatska. Objednávky zasílané do zbytku světa jsou zasílány z EU. Pokud není uvedeno jinak, objednávky jsou zpracovávány a odesílány během běžné pracovní doby (EU-MF 8-2 PST, International-8-5 CST, s výjimkou většiny hlavních svátků).
Objednávky zadané v rámci speciálních akcí nebo o svátcích jsou vyloučeny. Nedodáváme o státních svátcích.
Zasíláme prostřednictvím UPS nebo poštou.
Jak dlouho bude trvat, než obdržíte balíček?
ZAKÁZKY EU
U všech objednávek v rámci EU je standardní doba dodání 3-5 pracovních dnů. Nabízíme zrychlené možnosti dopravy, včetně: Přes noc (1 pracovní den), 2 pracovní dny, 3 pracovní dny a 3–5 pracovních dnů (standardně). Objednávky je třeba podávat od pondělí do pátku v 8:00 - 2:00 PST, aby mohla být odeslána ve stejný den. Všechny objednávky zadané po 14:00 (PST MF) nebo o víkendu (So & Sun) budou odeslány následující pracovní den. Dodáváme s UPS nebo USPS. U objednávek PO Box používáme USPS a možnosti zrychleného odeslání nejsou k dispozici.
OBJEDNÁVKY MIMO EU
U všech objednávek, které jsou dodávány mimo EU, pochází vaše objednávka z EU. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme objednávky do 48 hodin od zadání objednávky. Objednávky jsou zpracovávány a odesílány v běžných pracovních hodinách (pondělí až pátek od 08:00 do 17:00 CST, kromě svátků). Objednávky zadané v rámci speciálních akcí nebo o svátcích jsou vyloučeny. Nedodáváme o státních svátcích. Dodáváme pomocí standardní metody přepravy UPS
Inspekce
Dodáváme po celém světě, ale některé země mají dovozní předpisy, které zpožďují přepravu produktů konopí. Doufáme, že celý svět brzy zjistí řešení konopí. Mezitím vás budeme neprodleně informovat, pokud kontrola vaší poštovní službou nebo celními orgány zpoždění vašeho balíčku.
Do Řecka to trvá asi 10 dní, než produkt dorazí. S expresním doručením - 2 dny.
Norsko, Austrálie, Kanada, Island, Grónsko, Nový Zéland, Thajsko, Rusko - dovolte prosím dodací lhůtu přibližně 3-4 týdny kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením na hraničních přechodech.
Rozhodné právo
Tato dohoda (a jakákoli jiná pravidla, zásady nebo pokyny, na které se odkazuje) podléhá chorvatskému právu a bude vykládána chorvatským právem, aniž by vstoupily v platnost zásady jakéhokoli kolizního práva.
kontakt
Dinko Hržica
Princ Viseslav 24
42000
Varazdin

Telefon: +385916049833
info @ Eco-Cannabis .eu